Нашите услуги

Медицински отпадъци

За максимално улеснение на своите клиенти, Ловамед Груп ООД предлага широка гама контейнери за  разделно събиране на мястото на образуване на  отпадъците.
Повече

Събиране и транспорт

За максимално улеснение на своите клиенти, Ловамед Груп ООД предлага широка гама контейнери за  разделно събиране на мястото на образуване на  отпадъците.
Повече
Дейности по обезвреждане

Дейности по обезвреждане

Събиране, Транспортиране, Предварителна обработка/сортиране/ ,Временно съхранение, Физикохимично третиране на отпадъци

Повече
This image for Image Layouts addon

Предаване в лицензиран инсинератор

Ловамед Груп ООД има сключени договори с двата лицензирани на територията на Република България инсинератора
Повече
НИСО

Водене на отчетност в НИСО

Ловамед Груп ООД предлага и услуга, водене на отчетност в НИСО на отчетните книги на нашите клиенти
Повече
This image for Image Layouts addon

Консултиране

Експертният екип на „Ловамед Груп“ООД  консултира своите клиенти във всяко едно начинание свързано с техните отпадъчни материали.

Повече

Covid 19

Специално внимание към отпадъците, генерирани от оказване на медицински грижи на пациенти с КОВИД

Повече