За нас

За нас

Ловамед Груп ООД е търговско дружество, създадено през 2007 г и лицензирано в областта на опазване на околната среда и ефективното и оптимално управление на опасни и производствени отпадъци.

Дружеството е специализирано в сферата на болничната хигиена и  извършва дейности  по събиране, транспортиране, приемане, временно съхранение и обезвреждане на опасни болнични отпадъци.

Нашата основна цел е подпомагане на дейността на фирмите по отношение на управление на отпадъците, генерирани при тяхната дейност и в тази връзка постигане на пълно съответствие с динамично променящото се специфично екологично законодателство. Ние предлагаме  професионална и напълно съобразена с Българското и Европейско законодателство услуга по управление на опасните  и неопасни  отпадъци на нашите клиенти и бъдещи партньори.

С 15 годишен опит в дейността си Ловамед Груп ООД успя да се наложи  като солиден и надежден партньор  за много от лечебните и здравните заведения в страната, с  точност и прецизност при изпълнението на предоставяните услуги към нашите клиенти.. 

През годините  Ловамед Груп ООД е изградил множество успешни партньорства с Университетски болници, клиники, стоматологични кабинети, лаборатории и други медицински заведения.Наши клиенти са  и много от лечебните и здравни заведения в областта и страната, с които продължаваме да работим и до днес.

Успешният опит до момента и натрупаните в тази връзка специфични знания и умения на професионално подготвения и отговорен екип на Ловамед Груп ООД  гарантира на нашите клиенти коректни, изгодни и напълно законосъобразни решения за ръководене на процесите по управление на потока от отпадъци

Дружеството разполага със квалифициран персонал-шофьори с ADR, лицензирана площадка за временно съхранение и третиране на биомедицински отпадъци както и собствен автомобилен парк от специализирани товарни МПС за превоз на опасни товари,съгласно изискванията на конвенция ADR – вписани в издаденият ни от РИОСВ Стара Загора регистрационен документ за транспортиране на отпадъци на територията на цялата страна.

Ловамед Груп ООД е привело дейността си в пълно съответствие с изискванията на националното и европейско екологично законодателство, в сферата на обезвреждането на опасни медицински отпадъци и опазването на околната среда и има внедрена  комбинирана система за управление на качеството съгласно изискванията на стандартите ISO 9001-2015 , ISO 14001-2015 и ISO 45001 :2018

Image
0
години опит
Image
0
клиента
Image
0
обекта