Предаване в лицензиран инсинератор

Предаване в лицензиран инсинератор

Ловамед Груп ООД има сключени договори с двата лицензирани на територията на Република България инсинератора за предаване на отпадъци, подлежащи на задължително обезвреждане чрез изгаряне.