Консултиране

Консултиране

Експертният екип на „Ловамед Груп“ООД  консултира своите клиенти във всяко едно начинание свързано с техните отпадъчни материали следвайки актуалното екологично законодателство. Всяка дейност свързана със управлението на отпадъците изисква познания в нормативната уредба. Нашия екип  е на ваше разположение и както винаги с удоволствие ще  съдейства за  задоволяване на вашите нужди.