Водене на отчетност в НИСО

Водене на отчетност в НИСО

Във връзка с Наредба № 1 от 2014г. (обн. 03.2020г.) за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, от 01.01.2021г. цялата отчетност за дейностите с отпадъци трябва да бъде водена по електронен път чрез НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТПАДЪЦИ (НИСО).

Причинителите на отпадъци са задължени да подават чрез НИСО данни за количеството, свойствата, произхода на отпадъците и други данни, в съответствие с изискванията на съответните наредби.

Задължени да правят това са всички юридически и физически лица, осъществяващи дейности с отпадъците или от чиято дейност се генерират отпадъци.

В тази група влизат лекарските практики, клиники, медицински центрове, търговци на лекарствени продукти, козметика, хранителни добавки и всички други дейности при които се генерират отпадъци.

Ловамед Груп ООД предлага и услуга, водене на отчетност в НИСО на отчетните книги на нашите клиенти .След  регистрация в НИСО, чрез КЕП ще ни включите във вашия екип и ние от ваше име ще попълваме отчетните книги и ще изготвяме годишните Ви отчети .