Изявление

Изявление

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с интеграцията на ООБ и доскорошната КВС Банк България,

Ви уведомяваме, че фирмената сметка на Ловамед Груп ООД има нов IBAN, както следва:

Нов IBAN BG50UBBS81551089086812

 

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ЛОВАМЕД ГРУП ООД  е обект на нелоялна конкурентна атака от страна на АЙ МЕД ГРУП ООД.

УВЕДОМЯВАМЕ  ВИ, ЧЕ ЛОВАМЕД ГРУП ООД ПРОДЪЛЖАВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ КАКТО ОБИЧАЙНО И Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ.

ВСЯКАКВИ ТВЪРДЕНИЯ, ЧЕ ПРЕУСТАНОВЯВАМЕ НАШАТА ДЕЙНОСТ СА НЕВЕРНИ.

Ловамед Груп ООД  извършва дейности по управление на болнични отпадъци  от 2007 г  и нашият екип от професионалисти работи за вас и вашите нужди. Ние сме поели отговорността законно и безопасно да приемем и обезвредим вашите отпадъци, при пълно спазване на националното законодателство и екологичните изисквания.

Ние вярваме,че в годините  съвместна работа сме доказали своя професионализъм и коректност  и сме заслужили вашето доверие.

АЙ МЕД ГРУП ООД НЕ Е НАШ ПРИЕМНИК И НЯМА НИЩО ОБЩО С ЛОВАМЕД ГРУП ООД.

Ай мед Груп ООД е новорегистрирано на 06.08.2021 г търговско дружество, което има издаден  на 17.09.2021 г  от РИОСВ Стара Загора  регистрационен документ само и единствено за транспорт на отпадъци. Нямат нито площадка за временно съхранение, нито разрешение за такава.

Твърденията им, че разполагат с екип от професионалисти с 10 годишен опит и договори с клиенти  също не отговарят на истината. Единственият опит, който имат в дейности с отпадъци се свежда до преписването на офертата на Ловамед Груп ООД и предлаганите привидно по-ниски цени.

Моля за всякакви въпроси и информация относно ситуацията да се свържете с нас.

БЛАГОДАРИМ ВИ.